Ιωνίας & Αργυροκάστρου
Τηλ. 210 6510338, 210 6527116